Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag – bolig – jobordning 2018

Få fradrag for arbejdslønnen  –  op til 12.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden

VVS arbejde:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyreing
 • Udskiftning af radiatorer og rørføring hertil. El radiatorer undtaget
 • Reparation af eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Arbejde på solfangere – solceller

Kloak arbejde:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfarkise

Se mere om de mange fordelagtige fradragsregler på SKAT’ hjemmeside under håndværkerfradrag